Λογότυπα

 Point Κέντρο μελέτης και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

Point Κέντρο μελέτης και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

 Εργασίες Point: λογότυπο/σήμα - φάκελος αλλληλογραφίας, πανό υποδοχής, κάρτα εγγραφής, υποτροφία,πανό για επετειακά προγράμματα, αφίσα, διαφημιστικά έντυπα για τα εκπαιδευτικά - δημιουργικά προγράμματα στο Πάσχα και στα Χριστούγεννα

STUDY POINT LOGO A1

 φάκελος αλληλογραφίας

PointENEVELOP

 πανό υποδοχής

00 sticker porta 62X85

κάρτα εγγραφής κάρταΕγγραφήςΑ

υποτροφία

POINTypotrofia

πανό επετειακών προγραμμάτων

POINTpano

αφίσα καλοκαιρινό πρόγραμμα

POINTafisa1

Διαφημιστικό φλάυερ Christmas Camp/Winter Camp

Christmas CampB page 1

Christmas CampB page 1

Διαφημιστικό φλάυερ Christmas Camp

PointCHRISTMAS 1

Διαφημιστικά 2πτυχο

Πασχαλινό Camp σελ 2

Πασχαλινό Camp σελ 2

Διαφημιστικό φλάυερ

Πασχαλινό Camp σελ 2

Πασχαλινό Camp σελ 2

Διαφημιστικό 2πτυχο 

Πασχαλινό Camp σελ 2

Πασχαλινό Camp σελ 2

Διαφημιστικό 2πτυχο

Πασχαλινό Camp σελ 2

Πασχαλινό Camp σελ 2

Διαφημιστικό φλάυερ Πασχαλινό Camp

PointEASTER

Αφίσα

Πασχαλινό Camp σελ 2

 

 

 

 


Back to Category

Date

22 April 2020

Categories

Λογότυπο
© 2022 ARTmaraki. All rights reserved.