Λογότυπα

Επάνοδος

Επάνοδος

Εργασίες Επάνοδος: λογότυπο, κάρτα, επιστολόχαρτο, φάκελος αλληλογραφίας, αφίσα, διαφημιστικό τρίπτυχο 

Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αποτελεί τον πρώτο επίσημο φορέα μετασωφρονιστικής μέριμνας που δημιουργήθηκε στη χώρα μας. Σκοπός της είναι «η επαγγελματική κατάρτιση, η αποκατάσταση, η οικονομική συμπαράσταση και η προετοιμασία και προώθηση της εν γένει κοινωνικής επανένταξης των κρατουμένων και αποφυλακισμένων».

ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Page 1

Επάνοδος κάρτα

ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Page 1

Επάνοδος επιστολόχαρτοΕΠΑΝΟΔΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Page 1

Επάνοδος φάκελος αλληλογραφίας

ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Page 1

Επάνοδος αφίσα

EPANODOS POSTER HMEROLOGIO 2019

Επάνοδος διαφημιστικό τρίπτυχο 

EPANODOS FLYER

 


Back to Category

Date

14 May 2020

Categories

Λογότυπο
© 2022 ARTmaraki. All rights reserved.