Λογότυπα

MineralMicr

MineralMicr

Εργασίες MineralMcr: Λογότυπο - Διαφημιστικό έντυπο - Αφίσα Παρουσίασης

A new mineralogical mobile phone application was created named MineralMicr.

MineralMicr is an application that includes for the first time in a mobile phone application or computer program or in general on internet a database of 60 common minerals under petrographic microscope. In these videos the optical properties of each mineral are explained in detail using English subtitles.

MineralMcr: Λογότυπο 

MineralMicr

MineralMcr: Αφίσα Παρουσίασης

MINERAL MICR flyer FINAL Page 2

MineralMcr: Διαφημιστικό έντυπο 

MINERAL MICR flyer FINAL Page 2

MINERAL MICR flyer FINAL Page 2

 


Back to Category

Date

05 May 2020

Categories

Λογότυπο
© 2022 ARTmaraki. All rights reserved.