Λογότυπα

BEVALDIA Diving Services & Dry Ship Repairs

BEVALDIA Diving Services & Dry Ship Repairs

Εργασίες BEVALDIA: λογότυπο/σήμα - Εταιρική ταυτότητα (κάρτες, φάκελα, επιστολόχαρτα, compliment card, CD, folder, mouse pad, διαφημιστική καταχώρηση για τα Ποσειδώνια 2020).

BEVALDIAlogoCropped

BEVALDIA - Kάρτα Α' όψη

BEVALDIA Page 1

BEVALDIA - Kάρτα Β' όψη

BEVALDIA Page 2

BEVALDIA - Επιστολόχαρτο 1η σελίδαBEVALDIA Page 3

BEVALDIA - Επιστολόχαρτο 2η σελίδα

BEVALDIA Page 4

 

BEVALDIA - Compliments κάρτα

BEVALDIA Page 6

 

BEVALDIA - φάκελος αλληλογραφίαςBEVALDIA Page 5

BEVALDIA - CD

BEVALDIA CD

BEVALDIA - καταχώρηση

kataxorisiPOSEIDONIA

BEVALDIA - mouse pad

BEVALDIAmousepad

BEVALDIA - folder

BEVALDIAfolder


Back to Category

Date

25 April 2020

Categories

Λογότυπο