Εξώφυλλα Βιβλίων

Γρήγορα και Απλά Excel 2016

Γρήγορα και Απλά Excel 2016

Εργασία: Σχεδιασμός Σειράς εξωφύλλων βιβλίων Γρήγορα και Απλά, Μαίρη Γκλαβά | για τις Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ.

Εξώφυλλα που σχεδιάστηκαν: α) Windows 10, β) Word 2016, γ) Excel 2016, δ) Access 2016, ε) PowerPoint 2016 

excel 2016

Excel

WINDOWS 10

Access

Word

Word


Back to Category

Date

09 May 2020

Categories

Πληροφορικής
© 2022 ARTmaraki. All rights reserved.