Εξώφυλλα Βιβλίων

Γρήγορα και Απλά Access 2016

Γρήγορα και Απλά Access 2016

Εργασία: Σχεδιασμός Σειράς εξωφύλλων βιβλίων Γρήγορα και Απλά, Μαίρη Γκλαβά - για τις Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ.

Εξώφυλλα που σχεδιάστηκαν: α) Windows 10, β) Word 2016, γ) Excel 2016, δ) Access 2016, ε) PowerPoint 2016 

 Word

Word

Word

Word

Word


Back to Category

Date

09 May 2020

Categories

Πληροφορικής
© 2022 ARTmaraki. All rights reserved.