Εξώφυλλα Βιβλίων

ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Εργασία: Σχεδιασμός εξωφύλλου βιβλίου, ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | Μοντελοποίηση και πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης υδάτινων πόρων, Μάρης Φώτιος, Παπαρρίζος Σπυρίδων, Καράτζιος Γεώργιος | για τις Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ

YDROGEOPLIROFORIKI

YDROGEOPONIKI MODELOPIOIHSI FINAL 165x235


Back to Category

Date

09 May 2020

Categories

Μηχανικών
© 2023 ARTmaraki. All rights reserved.