Εξώφυλλα Βιβλίων

A Framework For Audience Development

A Framework For Audience Development

Εργασία: Σχεδιασμός εξωφύλλου βιβλίου, "A Framework For Audience Development In Non-Profit A Framework For Audience Development In Non-Profit Performing Art Organisations" , Kouri Maria - Disigma Publications

Audience Development

Audience Development final


Back to Category

Date

05 May 2020

Categories

Κοινωνικά
© 2022 ARTmaraki. All rights reserved.