Εξώφυλλα Βιβλίων

Σώμα, Βίωμα, Ταυτότητα

Σώμα, Βίωμα, Ταυτότητα

Εργασία: Σχεδιασμός εξωφύλλου βιβλίου, Σώμα, Βίωμα, Ταυτότητα και Διαδικασίες Κοινωνικοποίησης και Μάθησης στην εποχή των ραγδαίων αλλαγών και της σύγχρονης κρίσης - Πουρκός Μάριος | για τις Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ

SOMAvioma

TO SOMA BIOMA FINAL


Back to Category

Date

03 May 2020

Categories

Κοινωνικά
© 2022 ARTmaraki. All rights reserved.