Εξώφυλλα Βιβλίων

Συστήματα Βάσεων Δεδομένων

Συστήματα Βάσεων Δεδομένων

Εργασίες: Σχεδιασμός εξωφύλλου βιβλίου και συνοδευτικού CD, Συστήματα Βάσεων Δεδομένων | Θεωρία και πρακτικές εφαρμογές με: MS Access, MS SQL Server, MySQL- Γκλαβά Μαίρη - για τις Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ

SYSTHMATA BASEON DEDOMENON

SYSTHMATA BASEON DEDOMENON CD

SYSTHMATA BASEON DEDOMENON FINAL


Back to Category

Date

03 May 2020

Categories

Πληροφορικής
© 2022 ARTmaraki. All rights reserved.