Εξώφυλλα Βιβλίων

Τιμητικός Τόμος για τον Ευστάθιο Ν. Τσοτσορό

Τιμητικός Τόμος για τον Ευστάθιο Ν. Τσοτσορό

Εργασίες: Σχεδιασμός εξωφύλλου και πανό παρουσίασης για τον τιμητικό τόμο για τον Ευστάθιο Ν. Τσοτσορό & πανό παρουσίασης - Θεοδ. Σακελλαρόπουλος, Ν. Κοταρίδης, Χαρ. Οικονόμου, Μ. Κοτέα, Μ.Κήπας, Μαν. Χουμεριανός (επιμ.) - Εκδόσεις ΔΙΟΝΙΚΟΣ

Εξώφυλλο για τον τιμητικό τόμο

Tsotsoros

Tsotsoros FINAL 2

πανό παρουσίασης

TSOTSOROS POSTER 4

 

 

 


Back to Category

Date

03 May 2020

Categories

Κοινωνικά
© 2022 ARTmaraki. All rights reserved.