Αφίσες

Κέντρο ξένων γλωσσών - Παναγιώτα Καραμολέγκου

Κέντρο ξένων γλωσσών - Παναγιώτα Καραμολέγκου

Εργασίες: Λογότυπο σήμα, progress report καρτέλα,βεβαίωση παρακολούθησης, αφίσα, 2πτυχα διαφημιστικά, πανό εισόδου,πινακίδα

Πινακίδα εξωτερικού χώρου

TAMBELA A1

 Πανό εισόδουveveosi 2

αφίσα

poster2008 A1

progress report

veveosi 2

2πτυχο διαφημιστικό έντυποveveosi 2

veveosi 2

Βεβαίωση παρακολούθησης

veveosi 2


Back to Category

Date

09 May 2020

Categories

Εκπαίδευση- Φροντιστήρια, Πινακίδες - Πανό
© 2022 ARTmaraki. All rights reserved.