Έντυπα

MineralMicr

MineralMicr

Εργασία MineralMcr: Λογότυπο - Διαφημιστικό έντυπο - Αφίσα Παρουσίασης

A NEW MINERALOGICAL MOBILE PHONE APPLICATION

Το MineralMicr είναι η μοναδική διαδραστική εφαρμογή που περιλαμβάνει περισσότερα από 60 κοινά ορυκτά, τα οποία παρουσιάζονται σε video (με υπότιτλους) και αναλύονται οι οπτικές ιδιότητες του ορυκτού βάσει των οποίων αναγνωρίζεται το κάθε ορυκτό.

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή, ο χρήστης θα είναι σε θέση να αναγνωρίζει το κάθε ορυκτό που παρατηρεί στο πετρογραφικό μικροσκόπιο, χρησιμοποιώντας τα ειδικά φίλτρα της εφαρμογής.

MineralMcr Διαφημιστικό έντυπο 14,5Χ20,5 - A όψη

MINERAL MICR flyer FINAL Page 1

MineralMcr Διαφημιστικό έντυπο 14,5Χ20,5 - Β όψη

MINERAL MICR flyer FINAL Page 2

MineralMcr λογότυπο-σήμα

MineralMicr

MineralMcr αφίσα παρουσίασης

Mineralmicr poster

 


Back to Category

Date

14 May 2020

Categories

Διαφημιστικά, Ενημερωτικά
© 2022 ARTmaraki. All rights reserved.