ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Σχεδιασμός εξωφύλλου βιβλίου, ΥΔΡΟΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ | Μοντελοποίηση και πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης υδάτινων πόρων, Μάρης Φώτιος, Παπαρρίζος Σπυρίδων, Καράτζιος Γεώργιος -  Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ

YDROGEOPLIROFORIKI

YDROGEOPONIKI MODELOPIOIHSI FINAL 165x235


COM_SPPORTFOLIO_BACK_TO_CATEGORY

Date

09 May 2020

Categories

Μηχανικών